قیمت نام محصول کد کالا
500 تومان زینر v2.4 0.5w 51
1,400 تومان BZV55-C30 دیود زینر 30V 399
10,000 تومان کریستال 12.288MHZ SMD 401
10,000 تومان کریستال کوتاه 12.288MHZ 400
210,000 تومان PEF 22554 E V2.1 66
60,000 تومان AT91S0100 62
14,000 تومان AT24C16BN-SH-T 73
9,500 تومان 74VHC161284M 65
60,000 تومان NE3210S01-T1B 1
73,500 تومان EPM7128SLC84-15 69
1,400 تومان BZV55-C6V8 دیود زینر 6.8V 389
10,000 تومان کریستال 7.3728Mhz SMD 405
1,400 تومان BZV55-C22 دیود زینر 22V 398
ناموجود 3,000 تومان MMK5474K63J02L4BULK 316
9,000 تومان OSCILLATOR 10Mhz اسیلاتور 424
1,400 تومان BZV55-C3V3 دیود زینر 3.3V 386
بزودی 16,000 تومان ATMEGA8L-8AU 102
80,000 تومان UR5HC703-IR20
25,500 تومان AT29C020-70PC 45
10,000 تومان کریستال کوتاه 12Mhz 406
19,000 تومان BRPY1211F-TR 59
1,400 تومان BZV55-C24 دیود زینر 24V 397
65,500 تومان M430F149 64
880 تومان AMS1117 3.3V 74
175,000 تومان A3P125-VQ100T 72
130,000 تومان EP1K50TC144-3 100
4,500 تومان KF332K 88
24,000 تومان HY62256ALLP-70 46
6,000 تومان PIC16F616-I/P 314
6,300 تومان PIC12F675 97
5,500 تومان 74HC154AP 78
10,000 تومان کریستال 8Mhz SMD 411
95,000 تومان ATMEGA1280-16AU 139
1,100 تومان 1206F105Z500CT 160
10,000 تومان کریستال 12Mhz SMD 408
400,000 تومان UTV020 3
بزودی 270 تومان BCX53-16 201
7,000 تومان MIC708R 38
470,000 تومان UTV040 4
1,400 تومان BZV55-C9V1 دیود زینر 9.1V 395
65,000 تومان NE3210S01-A 2
1,400 تومان BZV55-C27 دیود زینر 27V 394
65,000 تومان PCM0802B-P-YBS-02 90
10,000 تومان کریستال 10Mhz SMD 414
1,400 تومان BZV55-C10 دیود زینر 10V 390
ناموجود 790 تومان TPS2062 9
ناموجود 3,850 تومان SRD-12VDC-SL-C 94
12,900 تومان LE75181ABSC 268
150 تومان Resistor 2.2m 0402 5% 612
ناموجود 5,700 تومان LM4040 10
1,400 تومان BZV55-C18 دیود زینر 18V 393
بزودی 18,200 تومان AT45DB011D-SH-B 221
18,500 تومان HMC189AMS8E 55
67,000 تومان 60-50TPC 71
بزودی 25,000 تومان ATMEGA324P 61
9,000 تومان OSCILLATOR 50Mhz اسیلاتور 417
بزودی 15,000 تومان SST25VF064C-80-4I-S3AE 279
1,400 تومان BZV55-C4V7 دیود زینر 4.7V 387
بزودی 9,000 تومان LTC3531EDD#PBF 213
بزودی 23,000 تومان AD5232BRUZ10 216
10,000 تومان کریستال بلند 12Mhz 407
بزودی 7,800 تومان ATTINY261A-XU 326
15,000 تومان ICPAL20R4 54
بزودی 10,000 تومان M27C256B-70C1 269
38,500 تومان EPC1PC8 101
10,000 تومان کریستال بلند 7.3728Mhz 404
بزودی 17,000 تومان LPC1225FBD64/321,1 223
9,000 تومان OSCILLATOR 100Mhz اسیلاتور 422
10,000 تومان FT232RL 70
9,000 تومان OSCILLATOR 8Mhz اسیلاتور 423
1,400 تومان BZV55-C12 دیود زینر 12V 391
9,000 تومان OSCILLATOR 18.432 Mhz اسیلاتور 415
ناموجود 1,300 تومان TLP521-2 39
750 تومان CD4069UBE 77
1,000 تومان 74LCX07M 144
35,000 تومان Smd Prototype Board 328
1,400 تومان BZV55-C15 دیود زینر 15V 392
7,000 تومان TLP521-4 40
بزودی 28,000 تومان ADG836YRMZ 261
بزودی 16,000 تومان SC16IS752IPW,112 212
1,400 تومان BZV55-C33 دیود زینر 33V 396
بزودی 3,500 تومان OP266W 202
5,000 تومان PAL20L10ANC 83
بزودی 68,800 تومان STM32F100C8T6B 226
1,500 تومان RKF 22UF-400V 92
1,650 تومان 4n26 47
2,000 تومان M-986-2R2P 75
600 تومان BZX84C10 194
9,000 تومان OSCILLATOR 32.768Mhz اسیلاتور 419
95,550 تومان 74HC393D 57
9,000 تومان OSCILLATOR 20Mhz اسیلاتور 416
24,000 تومان T1142NL 60
150 تومان Resistor 4.7k 0805 1% 118
10,000 تومان PAL16R6 76
3,900 تومان AMC76381.3.3VPKFT 44
بزودی 9,500 تومان MAX6045BEUR 197
50,000 تومان ADG734BRUZ 227
ناموجود 50,000 تومان MSP430F149IPMR 282
87,000 تومان MM5483V 12
150 تومان Resistor 22ohm 0805 1% 129
2,500 تومان BU810 85
بزودی 97,500 تومان REF3025AIDBZT 246
400 تومان 2n7002 270
125,000 تومان MUSYBOX MODEL 160208 1069
2,150 تومان LM317S 95
5,000 تومان TIBPAL16L8 6
1,050 تومان PMLL4148L 111
بزودی 700 تومان 0ZCA0010FF2E 167
32,000 تومان NKE1209SC 180
25,000 تومان TS472IQT 56
10,000 تومان کریستال بلند 8Mhz 410
16,000 تومان A4950ELJTR-T 329
30,000 تومان DS18B20 327
بزودی 2,800 تومان 74HC259PW,118 179
2,600 تومان T80-T 41
10,000 تومان کریستال کوتاه 8Mhz 409
43,000 تومان 59045-010 242
بزودی 3,500 تومان MIC708S 141
بزودی 25,000 تومان LPC1754FBD80,551 203
9,000 تومان TLP222AF 260
1,050 تومان MMBT2222 42
14,000 تومان LTC4089 52
5,500 تومان RKF 33UF-400V 91
700 تومان LM1458N 80
بزودی 18,000 تومان LTC3127EMSE#PBF 224
بزودی 100,000 تومان AD9511BCPZ 225
بزودی 1,330 تومان LM1117S , 1.8V 214
5,500 تومان ST232BN 49
بزودی 17,000 تومان SST25VF032B-80-4i-S2AF 239
10,000 تومان کریستال بلند 12.288MHZ 402
16,400 تومان MAX1683EUK+T 240
9,000 تومان OSCILLATOR 14.7456Mhz اسیلاتور 418
2,000 تومان M-986-2A1P 84
550 تومان Resistor 4.7k 0603 1% 107
بزودی 17,800 تومان TPS2062DR 232
42,000 تومان MS1502 89
3,500 تومان 25LC160C-I/SN 262
5,500 تومان RKF 15UF-400V 93
بزودی 37,250 تومان IRFB4310 86
ناموجود 5,500 تومان CRY- OCS 24.000mhz 98
70 تومان 0805YC105KAT2A 103
ناموجود 180 تومان MMBT2222LT1G 124
2,000 تومان PAL20R6 82
بزودی 1,155 تومان B360A-13-F 159
9,000 تومان OSCILLATOR 80Mhz اسیلاتور 421
بزودی 9,550 تومان PS2801-1 237
بزودی 2,500 تومان MCP73811T-420I 198
9,000 تومان OSCILLATOR 40Mhz اسیلاتور 420
53,000 تومان AD8220ARMZ 251
4,500 تومان 74HC390 320
1,400 تومان BZV55-C5V1 دیود زینر 5.1V 388
600 تومان 04023D104KAT2A 150
13,000 تومان W52NK25Z 68
بزودی 250 تومان CB05YTYN102 104
700 تومان SN74LS02N 79
بزودی 5,500 تومان LM3420AM5-8.4 196
1,400 تومان 4N37 53
بزودی 97,000 تومان CCLD-033-50-100.000 244
3,550 تومان 74HC139D 317
138,000 تومان TLC2543IN 7
1,100 تومان 1000UF 16V 138
ناموجود 13,000 تومان BTS132 299
بزودی 5,000 تومان REF3040AIDBZT 145
5,000 تومان ABM3-11.2896MHZ 158
10,000 تومان کریستال کوتاه 10Mhz 412
بزودی 2,000 تومان 2n2007 255
ناموجود 3,000 تومان ECS-73-20-4XDN 281
20,000 تومان MR-2-6 96
بزودی 17,500 تومان MIC4576WU-TR 205
ناموجود 31,000 تومان OPA333AIDBVT 283
ناموجود 2,600 تومان B1250T 193
ناموجود 1,300 تومان PAL16R4 81
400 تومان 08051C104KAT2A 128
بزودی 16,800 تومان MAX1682EUK+T 241
400 تومان 0402ZD105KAT2A 266
ناموجود 1,700 تومان S2B-E3/52T 127
6,900 تومان MAX232 143
ناموجود 1,500 تومان MBR0520LT1G 293
10,000 تومان کریستال کوتاه 7.3728Mhz 403
ناموجود 11,500 تومان IRFI720G 297
49,000 تومان NKE0505SC 220
1,530 تومان TLP521-1 274
1,000 تومان 2SC2351 63
150 تومان C0805C106K9PACTU 257
3,000 تومان S8261 67
ناموجود 6,700 تومان CPDU5V0U-HF 248
1,000 تومان FTD2017 11
600 تومان 08053D475KAT2A 200
بزودی 35,000 تومان W5200 178
1,300 تومان C4532X7R1H475M/2.00 161
600 تومان CL21B104KBAC 133
600 تومان 04025A180JAT2A 152
ناموجود 1,200 تومان DTC123YKAT146 109
600 تومان C1608NP0101JGT 113
600 تومان 1206YC106KAT2A 169
بزودی 30,000 تومان NKE0303SC 209
ناموجود 1,700 تومان TP0101K-T1-E3 285
10,000 تومان کریستال بلند 10Mhz 413
بزودی 2,300 تومان SN74AC00DR 195
ناموجود 29,000 تومان NKE1212SC 190

نوروز باستانی ، بر همه برگزار کنندگان این جشن ایرانی شادباش باد .