قیمت نام محصول کد کالا
500 تومان زینر v2.4 0.5w 51
1,400 تومان BZV55-C30 دیود زینر 30V 399
10,000 تومان کریستال 12.288MHZ SMD 401
10,000 تومان کریستال کوتاه 12.288MHZ 400
210,000 تومان PEF 22554 E V2.1 66
60,000 تومان AT91S0100 62
14,000 تومان AT24C16BN-SH-T 73
1,400 تومان BZV55-C6V8 دیود زینر 6.8V 389
9,500 تومان 74VHC161284M 65
10,000 تومان کریستال 7.3728Mhz SMD 405
60,000 تومان NE3210S01-T1B 1
1,400 تومان BZV55-C22 دیود زینر 22V 398
ناموجود 3,000 تومان MMK5474K63J02L4BULK 316
ناموجود 73,500 تومان EPM7128SLC84-15 69
9,000 تومان OSCILLATOR 10Mhz اسیلاتور 424
1,400 تومان BZV55-C3V3 دیود زینر 3.3V 386
10,000 تومان کریستال کوتاه 12Mhz 406
بزودی 16,000 تومان ATMEGA8L-8AU 102
1,400 تومان BZV55-C24 دیود زینر 24V 397
80,000 تومان UR5HC703-IR20
880 تومان AMS1117 3.3V 74
19,000 تومان BRPY1211F-TR 59
10,000 تومان کریستال 8Mhz SMD 411
10,000 تومان کریستال 12Mhz SMD 408
25,500 تومان AT29C020-70PC 45
65,500 تومان M430F149 64
175,000 تومان A3P125-VQ100T 72
250 تومان Resistor 2.2m 0402 5% 612
95,000 تومان ATMEGA1280-16AU 139
130,000 تومان EP1K50TC144-3 100
1,400 تومان BZV55-C9V1 دیود زینر 9.1V 395
6,000 تومان PIC16F616-I/P 314
6,300 تومان PIC12F675 97
بزودی 270 تومان BCX53-16 201
1,100 تومان 1206F105Z500CT 160
10,000 تومان کریستال 10Mhz SMD 414
1,400 تومان BZV55-C27 دیود زینر 27V 394
24,000 تومان HY62256ALLP-70 46
5,500 تومان 74HC154AP 78
4,500 تومان KF332K 88
400,000 تومان UTV020 3
7,000 تومان MIC708R 38
1,400 تومان BZV55-C10 دیود زینر 10V 390
9,000 تومان OSCILLATOR 50Mhz اسیلاتور 417
ناموجود 5,700 تومان LM4040 10
1,400 تومان BZV55-C18 دیود زینر 18V 393
470,000 تومان UTV040 4
ناموجود 790 تومان TPS2062 9
12,900 تومان LE75181ABSC 268
10,000 تومان کریستال بلند 12Mhz 407
بزودی 25,000 تومان ATMEGA324P 61
65,000 تومان NE3210S01-A 2
1,400 تومان BZV55-C4V7 دیود زینر 4.7V 387
3,850 تومان SRD-12VDC-SL-C 94
18,500 تومان HMC189AMS8E 55
65,000 تومان PCM0802B-P-YBS-02 90
بزودی 18,200 تومان AT45DB011D-SH-B 221
10,000 تومان کریستال بلند 7.3728Mhz 404
9,000 تومان OSCILLATOR 100Mhz اسیلاتور 422
بزودی 15,000 تومان SST25VF064C-80-4I-S3AE 279
بزودی 9,000 تومان LTC3531EDD#PBF 213
9,000 تومان OSCILLATOR 18.432 Mhz اسیلاتور 415
بزودی 23,000 تومان AD5232BRUZ10 216
67,000 تومان 60-50TPC 71
9,000 تومان OSCILLATOR 8Mhz اسیلاتور 423
بزودی 17,000 تومان LPC1225FBD64/321,1 223
15,000 تومان ICPAL20R4 54
بزودی 10,000 تومان M27C256B-70C1 269
38,500 تومان EPC1PC8 101
بزودی 7,800 تومان ATTINY261A-XU 326
1,400 تومان BZV55-C12 دیود زینر 12V 391
1,400 تومان BZV55-C15 دیود زینر 15V 392
1,400 تومان BZV55-C33 دیود زینر 33V 396
1,000 تومان 74LCX07M 144
10,000 تومان FT232RL 70
600 تومان BZX84C10 194
9,000 تومان OSCILLATOR 32.768Mhz اسیلاتور 419
ناموجود 1,300 تومان TLP521-2 39
بزودی 16,000 تومان SC16IS752IPW,112 212
ناموجود 50,000 تومان MSP430F149IPMR 282
بزودی 28,000 تومان ADG836YRMZ 261
9,000 تومان OSCILLATOR 20Mhz اسیلاتور 416
7,000 تومان TLP521-4 40
750 تومان CD4069UBE 77
1,650 تومان 4n26 47
بزودی 68,800 تومان STM32F100C8T6B 226
10,000 تومان کریستال بلند 8Mhz 410
بزودی 3,500 تومان OP266W 202
5,000 تومان PAL20L10ANC 83
2,000 تومان M-986-2R2P 75
3,900 تومان AMC76381.3.3VPKFT 44
10,000 تومان کریستال کوتاه 8Mhz 409
95,550 تومان 74HC393D 57
1,500 تومان RKF 22UF-400V 92
35,000 تومان Smd Prototype Board 328
10,000 تومان PAL16R6 76
24,000 تومان T1142NL 60
87,000 تومان MM5483V 12
200 تومان Resistor 4.7k 0805 1% 118
10,000 تومان کریستال بلند 12.288MHZ 402
بزودی 25,000 تومان LPC1754FBD80,551 203
200 تومان Resistor 22ohm 0805 1% 129
50,000 تومان ADG734BRUZ 227
2,500 تومان BU810 85
14,000 تومان LTC4089 52
9,000 تومان OSCILLATOR 14.7456Mhz اسیلاتور 418
400 تومان 2n7002 270
بزودی 18,000 تومان LTC3127EMSE#PBF 224
32,000 تومان NKE1209SC 180
بزودی 9,500 تومان MAX6045BEUR 197
9,000 تومان TLP222AF 260
5,500 تومان RKF 33UF-400V 91
بزودی 97,500 تومان REF3025AIDBZT 246
2,150 تومان LM317S 95
5,000 تومان TIBPAL16L8 6
بزودی 2,800 تومان 74HC259PW,118 179
بزودی 100,000 تومان AD9511BCPZ 225
بزودی 1,330 تومان LM1117S , 1.8V 214
بزودی 700 تومان 0ZCA0010FF2E 167
1,050 تومان MMBT2222 42
1,050 تومان PMLL4148L 111
9,000 تومان OSCILLATOR 80Mhz اسیلاتور 421
16,000 تومان A4950ELJTR-T 329
9,000 تومان OSCILLATOR 40Mhz اسیلاتور 420
25,000 تومان TS472IQT 56
43,000 تومان 59045-010 242
5,500 تومان ST232BN 49
4,500 تومان 74HC390 320
3,500 تومان 25LC160C-I/SN 262
16,400 تومان MAX1683EUK+T 240
700 تومان LM1458N 80
1,400 تومان BZV55-C5V1 دیود زینر 5.1V 388
2,600 تومان T80-T 41
2,000 تومان M-986-2A1P 84
بزودی 17,000 تومان SST25VF032B-80-4i-S2AF 239
بزودی 97,000 تومان CCLD-033-50-100.000 244
بزودی 3,500 تومان MIC708S 141
ناموجود 180 تومان MMBT2222LT1G 124
125,000 تومان MUSYBOX MODEL 160208 1069
بزودی 37,250 تومان IRFB4310 86
42,000 تومان MS1502 89
5,500 تومان RKF 15UF-400V 93
2,000 تومان PAL20R6 82
53,000 تومان AD8220ARMZ 251
بزودی 17,800 تومان TPS2062DR 232
بزودی 9,550 تومان PS2801-1 237
بزودی 1,155 تومان B360A-13-F 159
10,000 تومان کریستال کوتاه 10Mhz 412
13,000 تومان W52NK25Z 68
بزودی 2,500 تومان MCP73811T-420I 198
10,000 تومان کریستال بلند 10Mhz 413
10,000 تومان کریستال کوتاه 7.3728Mhz 403
70 تومان 0805YC105KAT2A 103
550 تومان Resistor 4.7k 0603 1% 107
5,000 تومان ABM3-11.2896MHZ 158
1,100 تومان 1000UF 16V 138
600 تومان 04023D104KAT2A 150
ناموجود 5,500 تومان CRY- OCS 24.000mhz 98
بزودی 250 تومان CB05YTYN102 104
30,000 تومان DS18B20 327
700 تومان SN74LS02N 79
ناموجود 13,000 تومان BTS132 299
250 تومان Resistor 4.7k 0402 1% 625
1,400 تومان 4N37 53
بزودی 2,000 تومان 2n2007 255
بزودی 5,500 تومان LM3420AM5-8.4 196
6,900 تومان MAX232 143
138,000 تومان TLC2543IN 7
ناموجود 1,700 تومان S2B-E3/52T 127
بزودی 5,000 تومان REF3040AIDBZT 145
ناموجود 1,300 تومان PAL16R4 81
3,550 تومان 74HC139D 317
400 تومان 0402ZD105KAT2A 266
600 تومان 08053D475KAT2A 200
ناموجود 1,500 تومان MBR0520LT1G 293
3,000 تومان S8261 67
بزودی 16,800 تومان MAX1682EUK+T 241
ناموجود 31,000 تومان OPA333AIDBVT 283
1,000 تومان 2SC2351 63
400 تومان 08051C104KAT2A 128
ناموجود 2,600 تومان B1250T 193
ناموجود 11,500 تومان IRFI720G 297
200 تومان C0805C106K9PACTU 257
بزودی 35,000 تومان W5200 178
600 تومان CL21B104KBAC 133
ناموجود 6,700 تومان CPDU5V0U-HF 248
بزودی 17,500 تومان MIC4576WU-TR 205
600 تومان 1206YC106KAT2A 169
1,000 تومان FTD2017 11
ناموجود 40,000 تومان LPC1758 219
1,530 تومان TLP521-1 274
20,000 تومان MR-2-6 96
600 تومان C1608NP0101JGT 113
ناموجود 1,200 تومان DTC123YKAT146 109
ناموجود 3,000 تومان ECS-73-20-4XDN 281
ناموجود 1,350,000 تومان ردیاب خودرو COBAN 1167
3,350 تومان 74HC138D 319
600 تومان 04025A180JAT2A 152
49,000 تومان NKE0505SC 220
ناموجود 1,700 تومان TP0101K-T1-E3 285

خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.