نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتریکی – نوری است که به صورت صفحه نمایشگر نازک و تخت وجود دارد و در آن واحدهای رنگ یا پیکسلهای مونو کروم در برابرمنبع نور یا باز تابنده به ردیف قرار گرفته‌اند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

PCM0802B-P-YBS-02

  • 65,000 تومان
65,000 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 25V Case C

  • 2,850 تومان
2,850 تومان

به سبد خرید من

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست