Film Capacitors 250volts 0.15uF 10% LS 5mm

کد کالا :
312
قیمت :
3,000 تومان
وضعیت :
ناموجود
درحال بارگزاری

خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.