دیود زینر v2.4 0.5w DO-35

کد کالا :
51
قیمت کلی کالا :
قیمت :
500 تومان
تعداد :
وضعیت :
موجود

 
• Diode Case Style: DO-35
• No. of Pins: 2
• Operating Temperature Max: 175°C
• Operating Temperature Min: -65°C
• Packaging: Cut Tape
• Power Dissipation Pd: 500mW
• SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
• Zener Tolerance ±: 5%
• Zener Voltage Vz Typ:2.4V
مشخصات
قیمت به صورت تکی , قیمت به صورت کلی قیمت کلی کالا
DO-35 Diode Case Style
175 C Operating Temperature Max
-65 C Operating Temperature Min
5% Zener Tolerance ±
2.4V Zener Voltage Vz Typ
SINGLE Diode Configuration
500 mW Power Dissipation Pd
درحال بارگزاری

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند