رله نوعی کلید الکترونیکی سریع یا بی‌درنگ است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می‌شود.

SRD-12VDC-SL-C

  • 3,850 تومان
3,850 تومان

به سبد خرید من

Tantalum Capacitor 22uf 25V Case C

  • 2,850 تومان
2,850 تومان

به سبد خرید من

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست