TVS DIODE 7VWM/12VWM SOT23

کد کالا :
249
قیمت :
9,000 تومان
وضعیت :
بزودی
درحال بارگزاری

خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.