ترانسفومر :وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می‌کند. شرکت دیجیکا پارت واردات قطعات الکترونیک

T1142NL

  • 24,000 تومان
24,000 تومان

به سبد خرید من

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند