خازن تانتالیوم 16V 47UF Case B -3528

کد کالا :
136
قیمت :
1,200 تومان
وضعیت :
بزودی
درحال بارگزاری

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست