خازن تانتالیوم 16V 47UF Case B -3528

کد کالا :
136
قیمت :
1,200 تومان
وضعیت :
بزودی
درحال بارگزاری

در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند