قطعات الکترونیکی: به قطعات فیزیکی تشکیل دهنده یک سیستم الکترونیکی اطلاق می‌گردد، که تحت تاثیر الکترون یا شاخه‌های مرتبط با آن قرار گرفته است. . قطعات الکترونیکی معمولأ از دو یا چند پایانه الکترونیکی جدا از آنتن تشکیل میشود که بوسیله لحیم‌کاری به به یک فیبر مدار چاپی متصل شده است و در مجموع، یک مدار الکتریکی را تشکیل میدهد. شرکت دیجیکا پارت وارد کننده قطعات الکترونیکی

ATMEGA88PA-PU

  • 20,000 تومان
20,000 تومان

به سبد خرید من

نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهی